Wat doen wij?

Dilweg Environmental Mediation bemiddelt en adviseert bedrijven en overheden met betrekking tot vergunningverlening, milieu en veiligheid management en beleidsstudies.


De werkzaamheden bestaan uit:

  • Begeleiden van de gesprekken tussen initiatiefnemer en overheden.
  • Opstellen van aanvragen, startnotitie en milieueffectrapport.
  • Het aansturen van technische adviesbureaus.
  • Begeleiden van externe communicatietrajecten.


Ook voert Dilweg Environmental Mediation due diligence en compliance audits uit bij complexe bedrijven en adviseert bij het versterken van het interne en externe compliance management.


De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het uitvoeren van een grondige audit.
  • In overleg met de opdrachtgever vaststellen van de bevindingen.
  • Ondersteuning bij het formuleren van het verbeterplan, zowel technisch als organisatorisch management processen en procedures.
  • Het begeleiden van de interne en externe communicatie.